Készült a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.

Megjelenik évente négyszer.

Szerkesztőbizottság: Adamikné Jászó Anna, Balogh Mihály (főszerkesztő), Csík Tibor, Dán Krisztina,  Fischerné Dárdai Ágnes, Golnhoffer Erzsébet, Jáki László (felelős szerkesztő), Kelemen Elemér, Nádasi András

Olvasószerkesztő: Ábrahám Erika

Webmester: Bognár Zoltán

A szerkesztőség címe: 1089 Bp., Könyves Kálmán krt. 40.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 49

Telefon: 323-5527

Email: kiadoi@opkm.hu

Web: www.ofi.hu; www.opkm.hu

Közreadja az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet –

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum.

Felelős Kiadó: Dr. Farkas Katalin