Elektronikus Könyv és Nevelés

XI. évfolyam, 2009/4. szám

Rovatok

Könyvtár

Olvasáspedagógia

Tankönyv – taneszköz

Neveléstörténet

Kitekintés – Hírek

Tartalomjegyzék

 

Balogh Mihály: Mustra

 

 

 

Könyvtár

 

 

 

Varga Katalin – Dömsödy Andrea: Vezető szakfelügyelői jelentés az iskolai könyvtárakban végzett 2008-as szakfelügyeleti vizsgálatról

 

 

 

Nyírő Gizella: Egy gyakorlóiskola tehetséggondozó tevékenységrendszere

 

 

 

Jáki László: Zibolen Endre az Országos Pedagógiai Könyvtárban

 

 

 

Borostyániné Rákóczi Mária: Gráberné Bősze Klára Szinnyei-díjas

 

 

 

 

 

Olvasáspedagógia

 

 

 

Tószegi Zsuzsanna: Az olvasás trónfosztása? Adalékok a könyvből, illetve a képernyőről való olvasás kérdéséhez     

 

 

 

Pogány György: Nézetek a leányok olvasásáról és olvasmányairól a dualizmus első felében (1867-1895)

 

 

 

Gósy Mária: Az olvasási nehézségről és a diszlexiáról

 

 

 

H Tóth István: Határtalan költészet

 

 

 

Golnhofer Erzsébet – Szabolcs Éva: Olvasástanulás, olvasóvá nevelés: emlékszilánkok

 

 

 

Sólyom Réka: Napjaink neologizmusai általános és középiskolás diákok szemszögéből nézve

 

 

 

Bárdos Dóra: Szövegértés a középiskolában

 

 

 

Forrai Katalin: Identitás – nyelv – idegenség (Peter Handke: Kaspar)

 

 

 

Herczog Krisztián: Drámapedagógia az olvasóvá nevelés szolgálatában

 

 

 

Szabóné Csepregi Boglárka: Fő-Szerep (Drámapedagógia alsó tagozaton az olvasóvá nevelés részeként)

 

 

 

Kassovitz László: Mesékkel és rajzokkal köszöntöttük Benedek Eleket

 

 

 

 

 

Tankönyv – taneszköz

 

 

 

Lukáts János: „Példából valóság legyen…" Általános iskolai tankönyveink világképe 1947 és 1955 között     

 

 

 

Franyó István: Egy régi könyv új köntösben

 

 

 

Szabó Károly: Darwin a tankönyvekben

 

 

 

Angyal Erzsébet: Benedek Elek és a bélyeg

 

 

 

 

 

Neveléstörténet

 

 

Benedek Elek a művelt, olvasott nemzetért (Emlékülés az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban)

 

 

 

Mann Miklós: Oktatáspolitika a 19-20. század fordulóján

 

 

 

Farkas Mária: Benedek Elek népiskolai történelemkönyveiről

 

 

 

Bárdos József: Benedek Elek, a zseniális átdolgozó (Az ismeretlen Benedek Elek)

 

 

 

Tancz Tünde: Benedek Elek munkásságának hatása az olvasás megszerettetésére

 

 

 

Galuska László Pál: Deszkavártól Jégországig. Benedek Elek meseírói munkássága

 

 

 

Jáki László: Benedek Elek, a gyermek- és ifjúságilap-szerkesztő

 

 

250 éve született Kazinczy Ferenc

 

 

 

Mészáros István: Kazinczy, egy reformtankönyv szerzője

 

 

 

Bencédy József: A Kazinczy-versenyek

 

 

 

Adamikné Jászó Anna: Minek örülne ma Kazinczy?     

 

 

 

Vajda Kornél: Kazinczy, a nevelő

 

 

 

Dóra Zoltán: Mitől forog Kazinczy a koporsóban? Szleng, durvaság és trágárság a mai sajtó nyelvében

 

 

 

Birck Edit: Keresztül-kasul Magyarországon – Kazinczy nyomában

 

 

 

Részlet Kazinczynak a Pályám emlékezete c. írásából

 

 

 

Részlet Eötvös József: Emlékbeszéd Kazinczy felett c. írásából

 

 

 

Jáki László: A Kazinczyval foglalkozó fontosabb neveléstörténeti irodalom

 

 

 

 

 

Kitekintés – Hírek

 

 

 

    


 

 

E számunk szerzői

Dr. Adamikné Dr. Jászó Anna

főiskolai tanár, ELTE, Budapest

Angyal Erzsébet

muzeológus, Budapest

Bacsó Ildikó

könyvtáros, MFPI, Budapest

Balogh Mihály

ny. főigazgató, Kunszentmiklós

Bárdos Dóra

tanár, Cegléd

Dr. Bárdos József

főiskolai docens, Kecskeméti Főiskola TFK

Dr. Bencédy József

tudományos kutató, Budapest

Birck Edit

ny. könyvtáros, Budapest

Borostyániné Rákóczi Mária

osztályvezető, OFI – OPKM, Budapest

Dóra Zoltán

tanár, Vác

Dömsödy Andrea

iskolai könyvtári szakreferens, könyvtáros, OFI – OPKM, Budapest

Dr. Farkas Mária

főiskolai docens, ELTE–TÓK, Budapest

Forrai Katalin

egyetemi hallgató PTE–BTK, Pécs

Franyó István

ny. docens, Budapest

Galuska László Pál

főiskolai tanár, Kecskeméti Főiskola TFK

Gerebenné Tóth Éva

könyvtáros, FSZEK Ugocsa utcai könyvtár, Budapest

Dr. Gósy Mária

MTA doktora, tudományos tanácsadó, tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE–BTK fonetika tanszék

Herczog Krisztián

egyetemi hallgató, Nyugat-magyarországi Egyetem, Apáczai Csere János Kar

Dr. Jáki László

tudományos főmunkatárs, OFI – OPKM, Budapest

Kassovitz László

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár, Dunakeszi

Lukáts János

ny. könyvtáros, Budapest

Dr. Mann Miklós

MTA doktora, egyetemi magántanár

Dr. Mészáros István

ny. egyetemi docens, Budapest

Nyirő Gizella

könyvtárostanár, PTE Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola, Pécs

Pallos Zsuzsanna

könyvtáros, OFI – OPKM, Budapest

Pogány György

könyvtárvezető, Pilis Város Polgármesteri Hivatal Kármán József Városi Könyvtár

Sólyom Réka

egyetemi tanársegéd, Károli Gáspár Református Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Budapest

Szabó Károly

könyvtáros, OFI – OPKM, Budapest

Szabóné Csepregi Boglárka

tanító, Dózsa György Általános Iskola, Szeged

Tancz Tünde

Drs. főiskolai adjunktus, PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar

Dr. Tószegi Zsuzsanna

főiskolai docens, Kaposvári Egyetem Társadalomelméleti és Könyvtártudományi Tanszék

H. Tóth István

kandidátus, egyetemi docens, Károly Egyetem, Prága

Vajda Kornél

ny. szerkesztő, Budapest

Dr. Varga Katalin

igazgató, OFI – OPKM, Budapest


Nyomtatható változat  |  Fel  ]