Elektronikus Könyv és Nevelés

XI. évfolyam, 2009/2. szám

Rovatok

Könyvtár

Olvasáspedagógia

Tankönyv – taneszköz

Ifjúsági irodalom

Kitekintés – Hírek

Tartalomjegyzék

 

Balogh Mihály: Mustra

 

 

 

Könyvtár

 

 

 

Vörös Klára: A könyvtár mint nevelési színtér és értékszimbólum     

 

 

 

Patkósné Tóth Zsuzsa: Az Eötvös Gimnázium könyvtára

 

 

 

Borostyániné Rákóczi Mária: Pedagógiai folyóiratok az interneten – tájékozódás a szakirodalomban

 

 

 

Nádasi András: Könyvritkaságok az Egri Főegyházmegyei Könyvtárban

 

 

 

 

 

Olvasáspedagógia

 

 

 

Gordon Győri János: Kötelező, közös, kölcsönös olvasmány. Hagyomány és megújulás az iskolai olvasmányok kánonjában     

 

 

 

Tóth Csilla: Narrativitás, történetiség, értékpluralizmus a kánon újraírásában

 

 

 

Gombos Péter: „Ó, mondd, te mit választanál!” A tanár felelőssége és lehetőségei a kötelező olvasmányok kiválasztásában

 

 

 

Szinger Veronika: Nagycsoportos óvodások írásbeliséggel kapcsolatos tudása és tevékenységei

 

 

 

Fűzfa Balázs: Irodalomtanítás – de meddig? Egy lehetséges válasz: irodalom_12_11_10_9

 

 

 

Gyeskó Ágnes: Járatlan utat járt útért el ne hagyj! avagy Miért ne ragaszkodjunk a bevált kötelező olvasmányokhoz?

 

 

 

Péterfi Rita: Mit tudunk az iskolán túli világról? (Amit a 10-12 évesek az iskolai kötelező olvasmányokon kívül a maguk kedvére olvasnak)

 

 

 

Adoryan Emese: Tündérboszorkány az iskolai könyvárban – Kísérlet egy kötelező olvasmány feldolgozására

 

 

 

Cs. Bogyó Katalin: A magyar- és könyvtárostanár együttműködésének felettébb szükséges voltáról a kötelező olvasmányok kiválasztása terén

 

 

 

Peternainé Juhász Zsuzsa: Olvass többet! – Ajánlott olvasmányok népszerűsítése a debreceni Ady Endre Gimnáziumban

 

 

 

Szecsődi Tamás Leó: Irodalomtanítás és kötelező olvasmányok a hatosztályos gimnázium 7-8. évfolyamán. Kísérletek – egy magyartanár élményei

 

 

 

 

 

Tankönyv – taneszköz

 

 

 

Sávoly Mária: Hérodotosz igazsága – történelemoktatásunk szemlélet- és módszerváltásának eszköztára tükrében     

 

 

 

Jáki László: Lakits Vendel, a tankönyvíró

 

 

 

 

 

Ifjúsági irodalom

 

 

 

Sólyom Réka: A stílusról „Kettős tükrök”-ben

 

 

 

Jáki László: Benedek Elek és az ifjúságifolyóirat-kiadás

 

 

 

 

 

Kitekintés – Hírek

 

 

 

    


 

 

E számunk szerzői

Adoryán Emese

könyvtárostanár, Kontyfa Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kerületi Nevelési Tanácsadó, Bp.

Bacsó Ildikó

könyvtáros, MFPI, Bp.

Balogh Mihály

az OPKM ny. főigazgatója, Kunszentmiklós

Borostyániné Rákóczi Mária

osztályvezető OFI – OPKM, Bp.

Cs. Bogyó Katalin

könyvtárostanár, SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napközi Otthonos Óvodája, Szeged

Czeglédi László

főigazgató, Eszterházy Károly Főiskola Könyvtára, Eger

Dömsödy Andrea

iskolai könyvtári szakreferens, könyvtáros, OFI – OPKM, Bp.

Dr. Fűzfa Balázs

irodalomtörténész, egyetemi docens (NyME Irodalomtörténeti Intézeti Tanszék), a Savaria University Press kiadó igazgatója, Szombathely

Gombos Péter

főiskolai adjunktus, Kaposvári Egyetem PFK, Magyar Nyelvészeti és Irodalmi Tanszék

Gordon Győri János

elnök, HUNRA Magyar Olvasástársaság, egyetemi docens, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Bp.

Gyeskó Ágnes

magyar-filozófia szakos tanár, Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Budaörs

Dr. Jáki László

tudományos főmunkatárs, OFI – OPKM, Bp.

Dr. Nádasi András

tudományos tanácsadó, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Főtitkár, HunDidac Szövetség, egyetemi docens, Eszterházy Károly Főiskola, Eger

Dr. Patkósné Tóth Zsuzsa

Intézeti könyvtáros, ELTE BTK Informatikai és Könyvtártudományi Intézet

Peternainé Juhász Zsuzsa

könyvtáros, Ady Endre Gimnázium, Debrecen

Péterfi Rita

olvasásszociológus, OSZK Könyvtári Intézet, Bp.

Sávoly Mária

egyetemi oktató, PPKE – BTK Pedagógiai Intézet, Piliscsaba

Sólyom Réka

egyetemi tanársegéd, Károli Gáspár Református Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Bp.

Szecsődi Tamás Leó

magyar-, mozgókép- és médiatanár, Szent István Gimnázium, Bp.

Szinger Veronika

főiskolai tanár, Kecskeméti Főiskola, Tanítóképző Főiskolai Kar

Tóth Csilla

magyartanár, Thomas Mann Gymnasium – Deutsche Schule, Bp.

Vörös Klára

főiskolai adjunktus, Kaposvári Egyetem, PFK Társadalomelméleti és Könyvtártudományi Tanszék


Nyomtatható változat  |  Fel  ]