Elektronikus Könyv és Nevelés

X. évfolyam, 2008/4. szám

Rovatok

Könyvtár

Olvasáspedagógia

Tankönyv – taneszköz

Ifjúsági irodalom

Kitekintés

Hírek

Tartalomjegyzék

 

Balogh Mihály: Mustra

 

 

 

50 éves az Országos Pedagógiai Könyvtár

 

 

 

Varga Katalin: A szakkönyvtári innováció lehetséges útjai

 

 

 

Dippold Péter: Szakmai innováció az Országos Széchenyi Könyvtárban

 

 

 

Kardos József: A politika szerepe az OPKM újraindításában

 

 

 

Téglási Ágnes: Stratégia – innováció – szolgáltatás

 

 

 

Lovász Andrea: Klasszicizálódó kortársak. Tendenciák a gyermekirodalomban

 

 

 

Jáki László: Mozaikok a magyar pedagógiai folyóiratok kiadása történetéből

 

 

 

Tíz éves a Könyv és Nevelés

 

 

 

Balogh Mihály: „A szándékunk nagy volt és erős…”

 

 

 

Barátné Hajdu Ágnes: A Könyv és Nevelés felhasználása a felsőoktatásban

 

 

 

Bényei Miklós: Vélemény a Könyv és Nevelés új folyamáról

 

 

 

Dán Krisztina: 10 éves a Könyv és Nevelés – Visszaemlékezés és ötletforgácsok

 

 

 

Fischerné Dárdai Ágnes: Híd a közgyűjtemények és a közoktatás között – Születésnapi gondolatok a Könyv és Nevelésről

 

 

 

Golnhofer Erzsébet: „…komplex olvasás- és könyvtár-pedagógiai lapot vesz kézbe az olvasó…”

 

 

 

Jáki László: „A profiltisztaságot alapvető követelménynek tartom…”

 

 

 

Karlovitz János: Ahol a tankönyv is „édes gyermek”

 

 

 

Kelemen Elemér: Az „új” Könyv és Nevelés tizedik születésnapjára

 

 

 

Lengyelné Molnár Tünde – Tamásné Fekete Adrienn – Tóvári Judit: Tanulmány a Könyv és Nevelés folyóiratról

 

 

 

Murányi Péter: KéNSav – A Könyv és Nevelésről szombathelyi szemmel

 

 

 

Nagy Attila: Az újrakezdés első tíz évéről

 

 

 

Nagy Péter Tibor: A „Könyv és Nevelés” a felsőoktatásban

 

 

 

Nádasi András: HU ISSN 0454-3475

 

 

 

Novák Gábor: Mire elég tíz esztendő?

 

 

 

Sipos Anna Magdolna: „… Ehhez a munkához egy ideálisan gondolkozó embernek egész lelkesedésére van szükség…” (Gondolatok a Könyv és Nevelés című folyóiratnak a felsőoktatásban történő használatáról és hasznosításáról)

 

 

 

Sonnevend Péter: A Könyv és Nevelés-ről

 

 

 

Szerafinné Szabolcsi Ágnes: A Könyv és Nevelés felhasználása az informatikus könyvtáros képzésben

 

 

 

Tölgyesi József: Emlékidéző és köszöntés a tizedik évfordulón

 

 

 

Trencsényi László: A Könyv és Nevelés alkalmazása a felsőoktatásban

 

 

 

Vajda Kornél: A Könyv és Nevelésről

 

 

 

Könyvtár

 

 

 

Csík Tibor: 50 éves az Országos Pedagógiai Könyvtár. Konferencia a szakmai innováció, az információ szolgáltatás lehetséges útjairól

 

 

 

Balogh Mihály – Dömsödi Andrea: Jelentés az iskolai (kollégiumi) könyvtárakban 2007-ben végzett könnytári szakfelügyeleti vizsgálatról

 

 

 

Sáráné Lukátsy Sarolta: A Nyugat és az új nemzedék

 

 

 

 

 

Olvasáspedagógia

 

 

 

Hock Zsuzsanna: A francia gyakorlat az olvasás népszerűsítésére

 

 

 

Kalocsai Varga Éva: Az olvasástanítás továbbképző szakaszának szerepe a szövegértési készség fejlesztésében

 

 

 

Dömsödy Andrea: Olvasóvá nevelés 100 évvel ezelőtt és ma. II.

 

 

 

Péterfi Rita: Olvasásfejlesztés itthon és külföldön. Bevált módszerek, kipróbálásra érdemes ötletek

 

 

 

Hunyadi Zoltán: A tanítás művészete. Mozaikok Oldal Anna egyéniségrajzához

 

 

 

Mészáros Lajosné: Nagy pedagógus elődeink. Emlékezés Panni nénire

 

 

 

Vajda Kornél: Néhány henye szó a kötelező olvasmányokról

 

 

 

 

 

Tankönyv – taneszköz

 

 

 

Jáki László: Interjú Sipos Lajos egyetemi tanárral az irodalomtanításról és az irodalomtörténeti tankönyvekről

 

 

 

Többen az irodalom tankönyvekről (Baloghné Bíró Mária, Baranyai Katalin, Bálintné Lipp Terézia, Derecskeyné Sipos Etelka, Király Török Annamária, Nyizsnyik Judit, Szilbekné Cseh Györgyi, Veszelszkiné Huszárik Ildikó, Vincellér Katalin)

 

 

 

Adamikné Jászó Anna: Szöveg és ember. Balázs Géza Szövegtanáról

 

 

 

Lukács Csilla: Önfejlesztés hatékonyan

 

 

 

Franyó István: Stolmár László, a tankönyvíró

 

 

 

Kontra György: A pedagógus lángelme: Stolmár László

 

 

 

 

 

Ifjúsági irodalom

 

 

 

Radek Palotka: Tokaji Zsoltról és kamaszairól a „Hová mennek a kacsák?” című regénye alapján

 

 

 

 

 

Kitekintés

 

 

 

Varga Katalin: Minőség a tanításban, a tanulásban és a kutatásban. Beszámoló az ECER 2008. konferenciáról

 

 

 

Pallos Zsuzsanna: Olvasáspedagógia Svédországban, Irodalom és az új kommunikációs eszközök, Tankönyvek és történelemtanítás, Olvasónapok Kazahsztánban és Óceániában

 

 

 

 

 

Hírek

 

 

 

  

 

 

 

Gráberné Bősze Klára: Ugrin Gáborné Majoros Márta. Nekrológ


 

 

E számunk szerzői

Adamikné dr. Jászó Anna

egyetemi tanár, ELTE BTK

Bálintné Lipp Terézia

szakértő, tanár, Ajka

Balogh Mihály

ny. főigazgató

Baloghné Bíró Mária

tanár, Kaposvár

Dr. Baranyai Katalin

tanár, Budapest

Dr. Barátné Hajdú Ágnes

főiskolai tanár, Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógiai Kar, Szeged

Dr. Bényei Miklós

ny. egyetemi docens, Debreceni Egyetem

Dr. Csík Tibor

főigazgató-helyettes, OFI–OPKM, Budapest

Dán Krisztina

ny. iskolai könyvtári vezető szakfelügyelő, Budapest

Derecskeyné Sipos Etelka

tanár, Kunszentmiklós

Dr. Dippold Péter

főigazgató-helyettes, OSZK, Budapest

Dömsödy Andrea

iskolai könyvári referens, OFI–OPKM, Budapest

Fischerné dr. Dárdai Ágnes

könyvtárigazgató, Pécs

Dr. Franyó István

ny. kutató, Budapest

Dr. Golnhofer Erzsébet

egyetemi docens, ELTE Tanárképző Kar, Budapest

Gráberné Bősze Klára

tanár

Gyarmati Szabó Éva

lapszerkesztő, Budapest

Hock Zsuzsanna

könyvtárpedagógiai szaktanácsadó, Budapest

Dr. Hunyadi Zoltán

ny. kutató, Budapest

Dr. Jáki László

tudományos főmunkatárs, OFI–OPKM, Budapest

Dr. Kalocsay Varga Éva

főiskolai docens, Eszterházy Károly Főiskola, Eger

Dr. Kardos József

egyetemi tanár, ELTE BTK, Budapest

Dr. Karlovitz János

tudományos kutató, Budapest

Dr. Kelemen Elemér

ny. könyvtárigazgató, Budapest

Király Török Annamária

tanár, Szeged

Dr. Kocsis Mihály

igazgató, OFI–KKEK

Dr. Kontra György

tudományos kutató, Budapest

Lengyelné Dr. Molnár Tünde

tanszékvezető, Eszterházy Károly főiskola, Eger

Dr. Lovász Andrea

irodalomtörténész, gyermekirodalom kutató

Lukács Csilla

doktorandusz, ELTE Tanárképző Kar, Budapest

Mészáros Lajosné

lapszerkesztő, Budapest

Dr. Murányi Péter

docens, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Szombathely

Dr. Nagy Attila

ny. kutató, Budapest

Dr. Nádasi András

tudományos tanácsadó, OFI, Budapest

Dr. Nagy Péter Tibor

egyetemi tanár, Budapest

Novák Gábor

  

Nyizsnyik Judit

tanár, Felsőgöd

Pallos Zsuzsanna

könyvtáros, OFI–OPKM, Budapest

Péterfi Rita

szociológus, OSZK, Könyvtári Intézet, Budapest

Radek Palotka

műfordító, Károly Egyetem, Prága

Sáráné Lukátsy Sarolta

tanár, Eger

Dr. Sebestyén György

egyetemi tanár, ELTE, Budapest

Dr. Sipos Anna Magdolna

docens, Pécsi Tudományegyetem

Dr. Sipos Lajos

egyetemi tanár, ELTE BTK, Budapest

Dr. Sonnevend Péter

könyvtárigazgató, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Kaposvár

Szerafinné Dr. Szabolcsi Ágnes

főiskolai docens, Nyíregyháza

Szilbekné Cseh Györgyi

főtanácsos tanár, Győr

Tamásné Fekete Adrienn

Eszterházy Károly Főiskola, Eger

Dr. Téglási Ágnes

főigazgató-helyettes, MTA Könyvtár, Budapest

Dr. Trencsényi László

 

Vajda Kornél

ny. szerkesztő

Dr. Varga Katalin

főigazgató, OFI–OPKM, Budapest

Veszelszkiné Huszárik Ildikó

tanár, Kiskunhalas

Vinczellér Katalin

tanár, Budapest


Nyomtatható változat  |  Fel  ]