Elektronikus Könyv és Nevelés

X. évfolyam, 2008/3. szám

Rovatok

Könyvtár

Olvasáspedagógia

Tankönyv – taneszköz

Ifjúsági irodalom

Kitekintés – Hírek

Hírek – Események

Tartalomjegyzék

 

Balogh Mihály: Mustra

 

 

 

Könyvtár

 

 

 

Balogh Krisztina: Az evangélikus iskolák könyvtárainak helyzete

 

 

 

Pákovics Enikő: A győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium diákkönyvtára

 

 

 

Szalai Tamásné – Szák-Kocsis Kata – Rónyai Tünde – Hucskó Erzsébet – Kolozsváriné Kottán Eleonóra: Tankönyves választék az iskolai könyvtárakban     

 

 

 

Lukáts János: „Nézzünk széjjel magunk körül!”

 

 

 

 

 

Olvasáspedagógia

 

 

 

Balogh Mihály: A tízéves Könyv és Nevelés az olvasáskultúra szolgálatában

 

 

 

Dömsödy Andrea: Olvasóvá nevelés 100 évvel ezelőtt és ma

 

 

 

Bárdos Dóra: Egy kötelező olvasmány olvasási vetületei     

 

 

 

H. Tóth István: Az olvasáspedagógia szolgálatában. Észrevételek a Lovász-tankönyvcsalád két olvasókönyvéről

 

 

 

G. Gödény Andrea: „Túlnan vélem átellenben éppen”. A szövegértés, mint kulcskompetencia fejlesztési lehetőség irodalmi szövegek körében az 5-6. évfolyamon

 

 

 

Szász Gyöngyi: A cserebogár-cuppantástól a szarvasbogár, mennydörgésig. Olvasótábor az Örségben

 

 

 

 

 

Tankönyv – taneszköz

 

 

 

Mosonyi László – Nádasi András: Kogutowicz Manó és Kogutowicz Károly földrajzi és történelmi atlaszai, térképei és glóbuszai

 

 

 

Franyó István: Stolmár László, a tankönyvíró

 

 

 

Szolnoky Jenő – Maróthy Mária: Ketten biológiai tankönyvekről

 

 

 

Kéri Katalin – Gombos Norbert: Időutazás a magyar nevelés és művelődés történetében

 

 

 

 

 

Ifjúsági irodalom

 

 

 

Galuska László Pál: A Pál utcai fiúk értelmezésének kérdései a magyar gyermekirodalmi kutatásban     

 

 

 

Kálmán Tünde: Mesekönyv kiadás Magyarországon 1987-ben és 2006-ban. Összehasonlító elemzés     

 

 

 

 

 

Kitekintés – Hírek

 

 

 

Birck Edit: A Magyar Irodalmi Hagyományápolók Országos Egyesületének öt éve

 

 

 

Pallos Zsuzsanna: Válogatás külföldi szakirodalomból

 

 

 

 

 

Hírek – Események

 

 

 

Összeállította Dömsödy Andrea


 

 

E számunk szerzői

Balogh Krisztina

szakértő, Evangélikus Pedagógiai Központ, Budapest

Balogh Mihály

ny. könyvtárigazgató, Kunszentmiklós

Bárdos Dóra

tanár, Cegléd

Birck Edit

ny. könyvtáros, Budapest

Dömsödy Andrea

könyvtáros, OFI–OPKM, Budapest

Franyó István

ny. docens, Budapest

Galuska László Pál

főiskolai tanár, Kecskemét

Dr. Gombos Norbert

egyetemi docens, Szent István Egyetem, Gödöllő

G. Gödény Andrea

főiskolai adjunktus, ELTE TÓFK

Hucskó Erzsébet

könyvtárostanár, Hajós Alfréd Általános Iskola, Gödöllő

Kálmán Tünde

könyvtáros, OSZK, Budapest

Kéri Katalin

tanszékvezető egyetemi docens, PTE BTK, Pécs

Kolozsváriné Kottán Eleonóra

könyvtárostanár, Damjanich János Általános Iskola, Gödöllő

Kovácsné Maróthi Mária

biológia tantárgyi szakértő, Budapest

Dr. Nádasi András

tudományos tanácsadó, OFI, Budapest

Mosonyi László

ny. filmrendező, operatőr

Pallos Zsuzsanna

könyvtáros, OFI–OPKM, Budapest

Pákovics Enikő

könyvtáros, Czuczor Gergely Bencés Gimnázium, Győr

Rónyai Tünde

könyvtárostanár, Árpád Gimnázium, Budapest

Szalai Tamásné

könyvtárostanár, Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Budapest

Szák-Kocsis Kata

könyvtárostanár, Baár Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon, Budapest

Szász Gyöngyi

tanár, Szinyei Merse Pál Gimnázium, Budapest

Szolnoki Jenő

ny. főiskolai docens, Szeged

Tóth István

magyar nyelvi lektor, Károly Egyetem, Prága. Prága


Nyomtatható változat  |  Fel  ]