Elektronikus Könyv és Nevelés

X. évfolyam, 2008/2. szám

Rovatok

Könyvtár

Olvasáspedagógia

Tankönyv – taneszköz

Ifjúsági irodalom

Kitekintés – Hírek

Tartalomjegyzék

 

Balogh Mihály: Mustra

 

 

 

Könyvtár

 

 

 

Baginé Tóth Erika – Békési Annamária: Múlt és jelen egy könyvtárban     

 

 

 

Balogh Mihály: Könyvtári kalandozásaim Mexikóban III.

 

 

 

 

 

Olvasáspedagógia

 

 

 

Gombár Zsófia: A Hamlet tanításának története a középiskolai irodalomkönyvek tükrében az 1950-es évektől napjainkig     

 

 

 

Zipernovzky Hanna: Felesleges időtöltés? Néhány pedagógiai következtetés a svéd fiatalok INTERNET használata kapcsán     

 

 

 

Prjevara Györgyi: A Bibliotheca Corviniana. Hunyadi Mátyás könyvtára. Könyvtárhasználati óra 4. osztályosok számára

 

 

 

Cs. Bogyó Katalin: Olvasásnépszerűsítés nem hagyományos eszközökkel: az iskolai könyvtári blogok

 

 

 

 

 

Tankönyv – taneszköz

 

 

 

Nádasi András: A Calderoni Elektronikus Tanulási Forráskezelő Rendszer és Kompetenciafejlesztő Programadatbázis programról

 

 

 

Négyen – két földrajz tankönyvről, avagy „Ésszel járom be a földet!” (Probáld Ferenc, Patakiné Nagy Erika, Szász Gyöngyi, Tóth Etelka)

 

 

 

Pásztor Andrea: Szertárak titkai, avagy múzeum az iskolában

 

 

 

Bányai Mátyás: Az Esztergomi Bencés Gimnázium szertárának rövid története

 

 

 

Jáki László: Kiss Áron a tankönyvíró

 

 

 

 

 

Ifjúsági irodalom

 

 

 

Cs. Tóth János: Értékmegőrző évtizedek. Jóra nevel a Móra

 

 

 

 

 

Kitekintés – Hírek

 

 

 

Hock Zsuzsanna: A „Párbeszéd éve” a Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézetben

 

 

 

Dömsödy Andrea: Gyorsjelentés a 2007/8. tanévi Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyről

 

 

 

Bondor Erika – Dömsödy Andrea: Olvass te is! Együttműködés az olvasáskultúráért

 

 

 

Dömsödy Andrea: Iskolai könyvtárak, könyvtárostanárok részvétele az EU-s pályázatokon. Szakmai konzultációs megbeszélés


 

 

E számunk szerzői

Baginé Tóh Erika

könyvtárostanár, Szarvas

Balogh Mihály

ny. könyvtárigazgató, Kunszentmiklós

Bányai Mátyás

ny. tanár, Esztergom

Békési Annamária

könyvtárostanár, Szarvas

Bondor Erika

könyvtárostanár, Berzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest

Cs. Bogyó Katalin

könyvtárostanár, Szeged

Dömsödy Andrea

könyvtáros, OFI–OPKM, Budapest

Gombár Zsófia

PhD hallgató, Coimbra, Portugália

Dr. Hock Zsuzsanna

könyvtár-pedagógiai szakértő, FPI, Budapest

Jáki László

tudományos munkatárs, OFI–OPKM, Budapest

Dr. Nádasi András

tudományos tanácsadó, OFI, Budapest

Pásztor Andrea

muzeológus, Pécs

Patakiné Nagy Erika

tanár, Gyermekfalva Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola, Budapest

Prjevara Györgyi

tanítónő, ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola, Budapest

Probáld Ferenc

egyetemi tanár, ELTE TTK, Budapest

Szász Gyöngyi

tanár, Szinyei Merse Pál Gimnázium, Budapest

Tóth Etelka

ELTE BTK Magyar Nyelv Intézet, Budapest

Dr. Tóth János

vezérigazgató, Móra Kiadó, Budapest

Dr. Zipernovszky Hanna

egyetemi tanár, Umea, Svédország


Nyomtatható változat  |  Fel  ]