Elektronikus Könyv és Nevelés

IX. évfolyam, 2007/3. szám

Rovatok

Könyvtár

Olvasáspedagógia

Tankönyv – taneszköz

Ifjúsági irodalom

Kitekintés – Hírek

Tartalomjegyzék

 

Balogh Mihály: Mustra

 

 

 

Könyvtár

 

 

 

Csík Tibor – Celler Zsuzsanna: Jelentés az iskolai könyvtárak 2006-os szakfelügyeleti vizsgálatáról     

 

 

 

Suppné Tarnay Györgyi: Iskolai könyvtárak a hazai közoktatás minőségemeléséért

 

 

 

 

 

Olvasáspedagógia

 

 

 

Balogh Mihály: A debreceni nagytemplomtól a budai várig. Interjú Dr. Nagy Attila olvasáskutatóval II. rész     

 

 

 

Orbán Gyöngyi: A nem-értés tapasztalatának jelentősége az irodalom-értésben

 

 

 

Tóth Katalin: Napjaink kommunikációs lehetőségeinek hatása a magyar nyelv tanításában

 

 

 

Dán Krisztina: Párhuzamos emlékezések és elmélkedések egy módszertani segédkönyv ürügyén

 

 

 

 

 

Tankönyv – taneszköz

 

 

 

Kiss Gy. Csaba: Nemzetképek és/vagy nemzetek fölötti történelemkönyvek

 

 

 

Vajda Kornél: Lesz-e egységes európai történelemkönyv?     

 

 

 

H. Tóth István: Szövegfajták vizsgálata néhány irodalomkönyvben

 

 

 

Csákberényiné Tóth Klára: Mondatolvasás és megértés

 

 

 

Bencédy József: Értelmező szótár + I-II.

 

 

 

 

 

Ifjúsági irodalom

 

 

 

Esterl, Arnica: A gyermeknek mese kell

 

 

 

Gasparicsné Kovács Erzsébet: A mese szerepe az anyanyelvi nevelésben

 

 

 

Szilágyi Mária: A mese szerepe a gyermeki személyiségfejlődésben

 

 

 

Lévay Erzsébet: Több mint gyermekújság

 

 

 

 

 

Kitekintés – Hírek

 

 

 

Sáráné Lukátsy Sarolta: „Könyvtáros dolgozz jól, és beszélj róla!”

 

 

 

Tóth Borbála: Az V. Nemzetközi Hispanisztikai Konferenciáról

 

 

 

Szakmári Klára: Beszámoló Erdélyből, a KTE M.I.K.E.S konferenciáról


 

 

E számunk szerzői

Balogh Mihály

ny. könyvtárigazgató, Kunszentmiklós

Dr. Bencédy József

tudományos kutató, Budapest

Dr. Celler Zsuzsanna

ny. főkönyvtáros, OPKM, Budapest

Csákberényiné Dr. Tóth Klára

főiskolai docens, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen

Dr. Csík Tibor

főigazgató-helyettes, OPKM, Budapest

Dán Krisztina

ny. iskolai könyvtári vezető szaktanácsadó, Budapest

Esterl, Arnica

meseírónő, Németország

Dr. H. Tóth István

kandidátus, egyetemi docens, Károly Egyetem, Prága

Hrabovszki János

gyűjteménykezelő, OPKM, Budapest

Gasparicsné Dr. Kovács Erzsébet

egyetemi docens, Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác

Dr. Jáki László

osztályvezető, OPKM, Budapest

Dr. Kiss Gy. Csaba

egyetemi docens, ELTE BTK, Budapest

Lévay Erzsébet

felelős szerkesztő, Szivárvány Heted 7 Határon szerkesztősége, Celldömölk

Orbán Gyöngyi

egyetemi docens, Kolozsvár

Pallos Zsuzsanna

könyvtáros, OPKM, Budapest

Rédeyné Szigeti Zsuzsanna

Váci Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Sáráné Dr. Lukátsy Sarolta

ny. könyvtárostanár, Szeged

Dr. Suppné Dr. Tarnay Györgyi

könyvtári és közoktatási szakértő, Debreceni Egyetem

Szakmári Klára

könyvtárostanár, Budapest

Dr. Szilágyi Mária

pszichológus, Budapest

Tóth Katalin

tanárnő, Isaszeg

Tóth Borbála

Cervantes Intézet, Budapest

Vajda Kornél

ny. könyvtáros, Budapest


Nyomtatható változat  |  Fel  ]