Elektronikus Könyv és Nevelés

IX. évfolyam, 2007/1. szám

Rovatok

Könyvtár

Olvasáspedagógia

Ifjúsági irodalom

Oktatástörténet

Hírek

Tartalomjegyzék

 

Balogh Mihály: Mustra

 

 

 

Könyvtár

 

 

 

Varga Katalin: Az OPKM múltja, jelene és jövője

 

 

 

 

Találkozások az OPKM-mel:

 

 

 

 

   Balogh Mihály: „Nyolc esztendő nem a világ…” (Emlékeim az OPKM-ről)

 

 

 

 

   Horánszky Nándor: Epizódok a könyvtár első évtizedéből

 

 

 

 

   Jáki László: Életem alakulása és az OPKM

 

 

 

 

   Kelemen Elemér: Találkozásaim az OPKM-mel

 

 

 

 

   P. Bálind Márta: Emlékfoszlányok az OPKM múzeumi osztályának életéből

 

 

 

 

   Palovecz János: Arcok a múltból

 

 

 

Képek az OPKM-ről

 

 

 

Horváthné Szandi Ágnes: A Könyvtárostanárok Egyesületének jubileumi emléküléséről

 

 

 

Bondor Erika: Jubileumi kitüntetések a Könyvtárostanárok Egyesületében

 

 

 

 

 

Olvasáspedagógia

 

 

 

Tószegi Zsuzsanna: A könyvdigitalizálás egyes kérdései     

 

 

 

Ládi László: Digitalizálás a könyvtárakban

 

 

 

Vajda Kornél: A könyvdigitalizálás egyes kérdései

 

 

 

Bondor Erika: Könyvdigitalizálás és iskolai könyvtár

 

 

 

Balogh Mihály: A debreceni nagytemplomtól a budai várig. Interjú Dr. Nagy Attila olvasáskutatóval (I. rész)

 

 

 

Nagy Attila: Az olvasás, mint kiváltság?

 

 

 

Steklács János: Az olvasástanítás múltja és jelene

 

 

 

Szinger Veronika: Kivárás és bontakozó írásbeliség – Hagyomány és újszerűség az óvodai írás- és olvasáselőkészítésben

 

 

 

Bara Zsuzsa: Mit olvastak a diákok 1920-ban?

 

 

 

 

Olvasáskutatások, felmérések a múltból:

 

 

 

 

   Pintér Jenő: A középiskolai ifjúság legkedvesebb olvasmányai

 

 

 

 

   Biczó Ferenc: Mit olvassanak a fiatal leányok?

 

 

 

 

   Lányi Ede: A mai tanulóifjúság olvasmányai

 

 

 

 

   Gabona Béla: A falusi gyermek olvasmányai

 

 

 

 

   Prohászka János: Mit olvas a mai ifjúság

 

 

 

 

 

Ifjúsági irodalom

 

 

 

Samu Ágnes: „Te is más vagy, te sem vagy más”

 

 

 

Turcsik István: Bemutatkozik a Zászlónk

 

 

 

 

 

Oktatástörténet

 

 

 

Gráberné Bősze Klára: A magyarországi iskolai értesítők/évkönyvek évszázadai, és bibliográfiai feltárásuk     

 

 

 

Nádasi András: Muzeális taneszközök a vegytan szemléltetéséhez és tanulásához – I.

 

 

 

 

 

Hírek

 

 

 

 

 

 

 

Goda Beatrix: Felmérés az iskolai számítógép- és internethasználatról


 

 

E számunk szerzői

Balogh Mihály

ny. könyvtárigazgató, Kunszentmiklós

Bara Zsuzsa

könyvtárostanár, Budapest

Dr. Biczó Ferenc

 

Bondor Erika

elnök, Könyvtárostanárok Egyesülete, Budapest

Dr. Gabona Béla

 

Goda Beatrix

könyvtáros, OPKM, Budapest

Gráberné Bősze Klára

ny. könyvtáros, Budapest

Hrabovszki János

gyűjteménykezelő, OPKM, Budapest

Horánszky Nándor

ny. főiskolai docens, Budapest

Horváthné Szandi Ágnes

könyvtárostanár

Dr. Jáki László

osztályvezető, OPKM, Budapest

Dr. Kelemen Elemér

ny. főigazgató, Budapest

Ládi László

osztályvezető, OSZK Könyvtári Intézet, Budapest

Dr. Lányi Ede

 

Dr. Nagy Attila

olvasáskutató, OSZK Könyvtári Intézet, Budapest

Dr. Nádasi András

főosztályvezető, OPKM, Budapest

P. Bálind Márta

ny. muzeológus, OPKM, Budapest

Palovecz János

nyugdíjas pedagógus, Budapest

Pallos Zsuzsanna

könyvtáros, OPKM, Budapest

Pintér Jenő

 

Steklács János

főiskolai tanár, Kecskemét

Székelyné Kőrösi Ilona

történész-muzeológus, Katona József Múzeum, Kecskemét – OPKM, Budapest

Szinger Veronika

főiskolai tanár, Kecskeméti Főiskola, Tanítóképző Főiskolai Kar

Dr. Tószegi Zsuzsanna

főtanácsadó, Magyar Szabadalmi Hivatal, Budapest

Turcsik István

szerkesztő, Zászlónk Szerkesztősége, Budapest

Vajda Kornél

szerkesztő, OSZK, Budapest

Dr. Varga Katalin

főigazgató, OPKM, Budapest


Nyomtatható változat  |  Fel  ]