Elektronikus Könyv és Nevelés

VIII. évfolyam, 2006/3. szám

Rovatok

Könyvtár

Olvasáspedagógia

Tankönyv – taneszköz

Ifjúsági irodalom

Oktatástörténet

Kitekintés

Hírek

Tartalomjegyzék

 

Balogh Mihály: Mustra

 

Nádasi András: In memoriam Kovács Mihály

 

 

 

Könyvtár

 

 

 

Sáráné Lukátsy Sarolta: „Az olvasás felettébb szükséges voltáról”

 

 

 

Haraszti Pálné: Szöveg és tartalom az információs társadalomban

 

 

 

Vajda Kornél – Emmer Gáborné: Ketten egy könyvről: Kovács Máté

 

 

 

Hock Zsuzsanna: Az iskolai könyvtár a gyermek könyvtára? A gyermek könyvtára az iskolai könyvtár?

 

 

 

 

 

Olvasáspedagógia

 

 

 

Havas Katalin: Van újság az oktatásban     

 

 

 

Csekő Györgyi: Olvasótábor (Dunabogdány, 2006)

 

 

 

Szontagh Pál: Kiből lesz az olvasó?

 

 

 

 

 

Tankönyv – taneszköz

 

 

 

Jáki Gábor: Lengyelország története a hazai középiskolai történelemkönyvekben

 

 

 

Fenyő Béla: Szükség van-e a memorizálásra?

 

 

 

Helyesírási szótár az érettségin? Megkérdeztük... (Bencédy József, Eőry Vilma, Fercsik Erzsébet, Hollós Henriett, Horváth Bernadett, Korpás Tamás, Mezey László Miklós, Mohos Sándor, Németh Kálmán, Vajda Kornél)

 

 

 

Hrabovszki János – Nádasi András: EURODIDAC 2006 Budapest

 

 

 

Kecskeméti Tibor: Egy geológus gondolatai néhány középiskolai földrajzkönyv olvasása nyomán

 

 

 

Szőke-Milinte Enikő: Kommunikáció és nyelvhasználat

 

 

 

 

 

Ifjúsági irodalom

 

 

 

Székelyné Kőrösi Ilona: Mesevarázs a Tündérpalotában

 

 

 

Jáki László: Egy ifjúsági regény rejtélyes szerzője

 

 

 

Gráberné Bősze Klára: Czeke Marianne, dr. az első magyar könyvtáros nő (1873-1942)     

 

 

 

 

 

Oktatástörténet

 

 

 

Tölgyesi József: Új neveléstudományi periodikum a szaksajtóban: a Neveléstörténet

 

 

 

Nádasi András: Modellek és minták, csontkészítmények, száraz és nedves preparátumok

 

 

 

 

 

kitekintés

 

 

 

Hrabovszki János: „A hadszíntér kiterjesztése” E(lektronikus) könyvek a nyilvános könyvtárakban – nyereségek, lehetőségek és határok

 

 

 

Goda Beatrix: Alfabetizáció és alapfokú oktatás Németországban

 

 

 

Pallos Zsuzsa: Külföldi pedagógiai szakfolyóiratokból

 

 

 

 

 

Hírek

 

 

 

 


 

 

E számunk szerzői

Árkos Iván

szerkesztő, BME OMIKK, Budapest

Balogh Mihály

ny. könyvtárigazgató, Kunszentmiklós

Dr. Bencédy József

tudományos kutató, Budapest

Dr. Csabai Mária

tanárnő, Széchenyi István Általános Iskola, Budapest

Csekő Györgyi

tanárnő, Szinyei Merse Pál Gimnázium, Budapest

Emmer Gáborné

könyvtáros szaktanácsadó, XX. ker. Pedagógiai Intézet, Budapest

Dr. Eőry Vilma

tudományos főmunkatárs, MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest

Fenyő Béla

szerkesztő

Fercsik Erzsébet

főiskolai tanár, ELTE BTK, Budapest

Gráberné Bősze Klára

ny. könyvtáros, OPKM, Budapest

Goda Beatrix

könyvtáros, OPKM, Budapest

Haraszti Pálné

könyvtáros, Országgyűlési Könyvtár, Budapest

Havas Katalin

főtitkár, Magyar Lapkiadók Egyesülete, Budapest

Hock Zsuzsanna

könyvtárpedagógiai szakértő, FPI, Budapest

Hollós Henriett

könyvtárostanár, Szinyei Merse Pál Gimnázium, Budapest

Horváth Bernadett

egyetemista, Budapest

Hrabovszki János

gyűjteménykezelő, OPKM, Budapest

Jáki Gábor

igazgatóhelyettes, Szinyei Merse Pál Gimnázium, Budapest

Dr. Jáki László

osztályvezető, OPKM, Budapest

Dr. Kecskeméti Tibor

ny. igazgatóhelyettes, Természettudományi Múzeum, Budapest

Korpás Tamás

tanuló, CDM Számítástechnikai Szakiskola

Kriston Vízi József

játékkutató, etnográfus

Mezey László Miklós

szerkesztő, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest

Mohos Sándor

tanár, II. Rákóczy Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola, Budapest

Németh Kálmán

tanár, Szinyei Merse Pál Gimnázium, Budapest

Dr. Nádasi András

főosztályvezető, OPKM, Budapest

Pallos Zsuzsanna

könyvtáros, OPKM, Budapest 

Sáráné Lukátsy Sarolta

könyvtárostanár, Szeged

Szabó Károly

könyvtáros, OPKM, Budapest

Székelyné Kőrösi Ilona

osztályvezető, OPKM, Budapest

Szontagh Pál

igazgató, Vajda Péter Ének-zene Testnevelés Tagozatos Ált. Isk., Budapest

Dr. Szőke-Milinte Enikő

egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Tölgyesi József

főszerkesztő, Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár

Vajda Kornél

szerkesztő, OSZK, Bp.


Nyomtatható változat  |  Fel  ]