Elektronikus Könyv és Nevelés

VIII. évfolyam, 2006/1. szám

Rovatok

Könyvtár

Olvasáspedagógia

Tankönyv – taneszköz*

Oktatástörténet

Hírek, kitekintés

Tartalomjegyzék

 

Balogh Mihály: Mustra

 

 

 

Könyvtár

 

 

 

Dömsödy Andrea: Könyvtárhasználati tankönyvek és a kor tudományossága     

 

 

 

Nagyné Száraz Nagy Edit: Egy könyvtárostanár hétköznapjai

 

 

 

Tárnokné Major Krisztina: Új utakon a könyvtárban

 

 

 

Bondor Erika: Zárszó egy párbeszéd kezdetén

 

 

 

Bognárné Lovász Katalin – Wéber Kati: Iskola és könyvtár

 

 

 

 

 

Olvasáspedagógia

 

 

 

Gyarmati Szabó Éva: A középiskolai korosztály információszerzési szokásai     

 

 

 

Gór Katalin: Hogyan szerettessük meg József Attila költészetét?

 

 

 

Nagy Attila: Út a világkongresszusig

 

 

 

 

 

Tankönyv – taneszköz

 

 

 

Lukáts János: Mendemondák homályországról

 

 

 

Vajda Kornél: Francia tükörben

 

 

 

Pátrovics Péter: Magyarország képe az ausztriai történelemkönyvekben

 

 

 

Szontagh Pál: Vázlatos benyomások néhány szomszédos ország magyar nyelvű történelemkönyveiről

 

 

 

Jáki László: Kossuth egy angol tankönyvben

 

 

 

Hrabovszki János: A Georg Eckert Nemzetközi Tankönyvkutatási Intézetről

 

 

 

Etessy Rita: Lapozni – megtalálni: Bemutatjuk a RAABE Kiadót     

 

 

 

Jáki László: Adalékok a gimnáziumi tanári könyvtárak történetéhez (1920–1944)

 

 

 

Nádasi András: HunDidac – 2005. Taneszközminősítő Díjverseny

 

 

 

 

 

Oktatástörténet

 

 

 

Juhász Imre: Ki volt Gönczy Pál?

 

 

 

Fehér Katalin: Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Dokumentum Gyűjteménye

 

 

 

Áment Erzsébet: Szelényi Ödön, a tudós tanár

 

 

 

Szabó Károly: Született nyelvünkön

 

 

 

Fehér Katalin: Tudós tanárok

 

 

 

Nádasi András: Muzeális értékű modellek és más taneszközök a hőtan egyes jelenségeinek és fogalmainak szemléltetéséhez I.

 

 

 

 

 

Hírek – kitekintés

 

 

 

Szalóki Gabriella: A Nemzetközi Digitális Gyermekkönyvtár

 

 

 

Hock Zsuzsanna: Világnapi kalandozás

 

 

 

Hírek – kitekintés

 

* Folyóiratunk 2005/4-es számában jeleztük: Európai Uniós tagságunk különösen időszerűvé tette annak megismerését, milyen képet kap rólunk, történelmünkről a tankönyveiből Európa, azon belül is kitüntetetten a szomszéd országok ifjúsága. Mostani számunkban ausztriai, franciaországi, németországi, szlovákiai, szerbiai és romániai tankönyveket elemzünk. A tanulmányok azt bizonyítják, hogy a tankönyvekben több pontatlanság, tudománytalan megállapítás található.


 

 

E számunk szerzői

Dr. Áment Erzsébet

neveléstörténész, Bp.

Balogh Mihály

ny. főigazgató, OPKM, Bp.

Bognárné Lovász Katalin

könyvtárostanár

Bondor Erika

elnök, Könyvtárostanárok Egyesülete, Bp.

Dömsödy Andrea

könyvtáros, OPKM, Bp.

Etessy Rita

szerkesztőségvezető, RAABE Kiadó, Bp.

Gór Katalin

tanárnő, Megyeri úti Általános Iskola, Bp.

Gyarmati Szabó Éva

újságíró, Bp.

Hock Zsuzsanna

könyvtárostanár, Bp.

Hrabovszki János

gyűjteménykezelő, OPKM, Bp.

Dr. Jáki László

osztályvezető, OPKM, Bp.

Lukáts János

ny. könyvtáros, Bp.

Dr. Nádasi András

főosztályvezető, OPKM, Bp.

Dr. Nagy Attila

olvasáskutató, OSZK, Bp.

Nagyné Száraz Nagy Edit

könyvtárostanár, Tornyai János Ált. Isk., Hódmezővásárhely

Dr. Pátrovics Péter

adjunktus, ELTE 

Szabó Károly

könyvtáros, OPKM, Bp.

Szalóki Gabriella

könyvtáros, OSZK, Bp.

Szontagh Pál

igazgató, Vajda Péter Általános Iskola, Bp.

Tárnokné Major Krisztina

könyvtárostanár

Vajda Kornél

szerkesztő, OSZK, Bp.

Wéber Katalin

könyvtárostanár


Nyomtatható változat  |  Fel  ]