Az egyszerű gépek illusztrációi A. Jelenszky fizikakönyvéből